Home / Cảm Âm Sáo Trúc / Cảm Âm Sáo Chim Trắng Mồ Côi

Cảm Âm Sáo Chim Trắng Mồ Côi

Cảm Âm Sáo Chim Trắng Mồ Côi – Một ca khúc nói về cuộc đời lang bạt muôn nơi
Dưới đây là cảm âm của ca khúc này. Mọi người tham khảo nhé!

Cảm Âm Sáo Chim Trắng Mồ Côi

là rê rê fa’ rê đô sol`
sol lá rề la la đố sol` la
là mi mi sol’ mi rê đồ
mi sol là la là mi mi

là rê rê fa’ rê đô sol`
sol lá rề la la đố sol` la
là mi mi sol’ mi rê đồ
mi sol’ la mì sol lá sol fa rề

rê rê rê fa la
fa’ là fa’ fa` rê
sol sol lá rề sol
sol fa` sol lá đô rế si la

rê fa’ là đô đô đô rê’ la-si
si rế si si rế si-la sol
mi sol’ là mi mi mi sol’ là
là lá sol sol lá sol fa rề

Điệp Khúc: Cảm Âm Chim Trắng Mồ Côi

rê rê rê fa la
rê rê fa’ rê đô là
sol sol lá fa` sol
sol fa` sol lá đô mí rê đồ rê

la la sí la sol la
la sí la sol la sol sol fa` sol rề
sol lá sol fa` sol sol lá lá sol fa rề
là sol’ mi mi sol’ sol’ mi rê đồ
là lá sol sol sol lá rề fa

la la sí la sol la
la sí la sol la sol sol fa` sol rề
sol lá sol fa` sol sol lá lá sol fa rề
là sol’ mi mi sol’ sol’ mi rê đồ
mi sol’ mi rê đồ rê đô là sol-fa đô-rê.

Cảm Âm Sáo Chim Trắng Mồ Côi

Cảm Âm Sáo Chim Trắng Mồ Côi đã được biên soạn và chỉnh sửa chuẩn nốt, dễ học. Thích hợp với các bạn mới tập, chưa thông thạo về nhạc lý.
Mọi đóng góp hoặc chia sẻ về Cảm Âm Chim Trắng Mồ Côi các bạn comment bên dưới nhé
Chúc các bạn tập thổi sáo thành công.

Bài Viết Tương Tự

Cảm Âm Tiễn Bạn Lên Đường

Cảm Âm Tiễn Bạn Lên Đường – Một người bạn được gọi là tri kỉ …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: